25-11-19

Després de les eleccions per la renovació dels membres del Consell Escolar celebrades el passat 21 de novembre els nous representant són els següents:

 Alumnat: Oscar Reig, Marina Mallol i Santiago Mata                                                                                                           

 Famílies: María Dolores Faraco i María Loreto Toledo                                                                                                             

 Professorat: José Luis Sánchis, María Paz Cubilla, Maribel Coy i Cristina Ricarte