04-02-2019

Les proves homologades d'idiomes anglès i francès es realitzaran els pròxims dies 13 i 19 de febrer, respectivament. L'hora de presentació serà les 11'05 i l'alumnat haurà de vindre provist del seu DNI.  La prova d'anglès tindrà lloc a l'aula magna, i la de francès a l'aula 107. Tant els llistats d'admesos com les convocatòries de cada prova es troben disponibles al tauler d'anuncis de secretaria. L'alumnat que supere la prova podrà sol·licitar l'expedició del certificat corresponent a la secretaria del centre. Guia de les proves: +info.