S'han publicat al tauler d'anuncis els resultats de les proves homologades d'idiomes francès i anglès celebrades el passat mes de febrer. L'alumnat que ha superat les proves haurà de passar per secretaria per tal de fer efectiu el pagament de taxes necessari per sol·licitar el títol.