El període de lliurament de notes va començar el passar divendres 1 de desembre, amb les notes dels grups de batxillerat. Demà 5 de desembre tindrà lloc el lliurament de notes dels grups de secundària. Els tutors i tutores donaran els butlletins durant les hores de classe. L'alumnat haurà de tornar signats el resguards amb la firma dels pares/mares. Així, ja iniciem  les activitats lectives del segon trimestre de curs.