Dia/Hora

Dilluns

18 setembre

Dimarts

19 setembre

Dimecres

20 setembre

Dijous

21 setembre

 

16’30

 

Valencià

Matemàtiques

Castellà

Física i Química

17’45

Tecnologia

Geografia i Hª

Història Món Contemporani

Biologia i Geologia

Anglès

Francès 2n idioma

19’15

 

 

Cultura Clàssica/

Filosofia