En aquest enllaç trobaràs el calendari d'exàmens finals de 2n de Batxillerat que se celebraran entre els dies 15 i 19 de maig de 2017. / En este enlace encontrarás el calendario de exámenes finales de 2º de Bachillerato que se celebrarán entre los días 15 y 19 de mayo de 2017.