Adjuntem el programa de les Jornades Culturals que tindran lloc els dies 22 i 23 de febrer de 2017. Adjuntem també la carta que desde el centre es remetrà a les famílies.

Adjuntamos el programa de las Jornadas Culturales que tendrán lugar los días 22 y 23 de febrero de 2017. Adjuntamos también la carta que desde el centro se remitirá a las familias.

PROGRAMA JORNADES FEBRER 2017

CARTA FAMÍLIES